Секст Емпирик (края на II - нач. на III в. от н.е.) е древногръцки философ-скептик и лекар.


  • Въздържането от съждение е такова състояние на ума, при което нищо не отричаме и нищо не утвърждаваме.


  • За да разсъждаваме върху причината, трябва преди това да знаем действието, а за да знаем действието, трябва… преди това да познаваме причината.


  • Началото и причината на скептичността лежат в надеждата за невъзмутимостта. Именно: богато надарените от природата хора, смущавайки се от неравнопоставеността между нещата и недоумявайки на кои от тях да отдадат предпочитани, са дошли в търсенето до това, кое в нещата е истинско и кое лъжливо, така че след този анализ да достигнат до състояние на невъзмутимост.


  • На търсещите някоя вещ им се налага или да я намерят, или да стигнат до отричане на нейното намиране и до признанието на нейната неоткриваемост, или да упорстват в търсенето.


  • Полезното за живота го откриват по-скоро прозаичните писатели, отколкото поетите. Защото първите се стремят към истината, докато в същото време вторите с всички сили се стремят да привличат душата, а душата се привлича по-скоро от лъжата, отколкото от истината.


  • Съществуването на Бога, не е напълно очевидно.


  • Така както литературната употреба бива подлагана на осмиване от простолюдието, так също и простонародната употреба бива осмивана от литературно образованите хора.


  • Този, който не желае да се придъжа към речта, използвана като монета, но (предпочита) да създава своя собствена, е много близък до умопобъркването.