Седемнадесет мига от пролетта

Седемнадесет мига от пролетта (Семнадцать мгновений весны) е съветски телевизионен черно-бял сериал, заснет през 1973 г.


 • Трябва да ви кажа следното: Не знам вие как сте, но аз вече се заредих с кислород за нашия ужасен градски живот.
 • В любовта, аз съм Айнщайн!
  В любви я — Эйнштейн!
— Щирлиц
 • Той спеше дълбоко и спокойно, но след 20 минути щеше да се събуди. Това също е един от навиците, изработен с годините.
  Он спал глубоко и спокойно, но ровно через 20 минут он проснется. Это тоже одна из привычек выработанная годами.
 • Малката лъжа ражда голямо недоверие.
  Маленькая ложь рождает большое недоверие.
 • Добрият адютант е като ловджийско куче. Незаменим е за лов, а ако има и добър външен вид — другите ловци завиждат.
  Хороший адъютант — это как охотничья собака. Для охоты незаменима, а если экстерьер хороший — другие охотники завидуют.
 • — Вие какви продукти предпочитате — наше производство или…
  — Или. Може да не е патриотично, но предпочитам продукти, произведени в Америка или Франция.
  — Вы какие продукты предпочитаете — нашего производства, или…
  — Или. Пусть это не патриотично, но я предпочитаю продукты, изготовленные в Америке или во Франции.
 • Най-щастливите хора на земята са тези, които могат да се отнасят спокойно към времето, без да се опасяват за последствията.
 • Мюлер е безсмъртен, както е безсмъртен в този свят шпионажа. — Шеленберг, 9 серия
  Мюллер бессмертен, как бессмертен в этом мире сыск.


Външни препратки

редактиране