• „Съблазнител наричат мъжа, на който жената не може и не иска да се съпротивлява.“ — „Соблазнителем называют мужчину, которому женщина не может и не хочет сопротивляться.“
  • „Бракът е обществена институция, която позволява на мъжа и жената да получат максимално наслаждение от развода.“ — „Супружество — это общественный институт, позволяющий мужчине и женщине получить максимальное наслаждение при разводе.“