• "Дългът ни повелява да вършим това, което е справедливо и честно, и ни забранява да правим това, което е несправедливо и нечестно."