• „Честен политик е онзи, който, след като го подкупят, си остава подкупен.“