Ръдиард Киплинг

британски писател и поет

Ръдиард Киплинг (англ. Rudyard Kipling, 1865–1936) е британски и писател, лауреат на Нобелова награда за литература за 1907 г.


 • Азия не може да бъде цивилизована с методите на запада. Има твърде много от Азия и е твърде стара.
  Asia is not going to be civilized after the methods of the West. There is too much Asia and she is too old.
The Man Who Was (1891)


 • Ако историята се преподаваше под формата на историйки, никога няма да бъде забравяна.
  If history were taught in the form of stories, it would never be forgotten.


 • Бог не може да бъде навсякъде, затова е създал майките.
  God could not be everywhere, and therefore he made mothers.


 • Винаги предпочитам да вярвам в най-доброто у хората – това спестява толкова безпокойства.
  I always prefer to believe the best of everybody, it saves so much trouble.


 • Всеки един е повече или по-малко луд на някоя тема.
  Everyone is more or less mad on one point.
On the Strength of a Likeness


 • Всички хора като нас сме ние, а всички останали – те.
  All the people like us are we, and everyone else is They.
We and They, Stanza 1


 • Градините не са направени с припяване: "О, колко са красиви" и седене на сянка.
  Gardens are not made by singing 'Oh, how beautiful,' and sitting in the shade.


 • Думите са, разбира се най-силният опиат, употребяван от хората.
  Words are, of course, the most powerful drug used by mankind.
Speech, quoted in The Times (February 15, 1923)


 • Една жена е само жена, но една добра пура е пушене.
  A woman is only a woman, but a good cigar is a smoke.
The Betrothed, Stanza 25


 • Една униция майка струва един пуд духовенство.
  An ounce of mother is worth a pound of clergy.


 • Женската догадка е много по-точна от мъжката увереност.
  A woman's guess is much more accurate than a man's certainty.


 • За всичко, коието вземаме, трябва да платим, но цената е брутално висока.
  For all we take we must pay, but the price is cruel high.
The Courting of Dinah Shadd (1890)


 • И най-глупавата жена може да се справи с умен мъж, но с глупака може да се справи само най-умната.
  The silliest woman can manage a clever man; but it needs a very clever woman to manage a fool.
Three and—an Extra, Plain Tales from the Hills (1888)


 • Най–бързо пътува този, който пътува сам.
  He travels the fastest who travels alone.
Soldiers Three, The Winners (L'Envoi: What Is the Moral?), Stanza 1 (1888)


 • Никога не поглеждай назад или ще паднеш от стълбите.
  Never look backwards or you'll fall down the stairs.


 • Имаме четиридесет милиона причини за неуспех, но нито едно извинение.
  We have forty million reasons for failure, but not a single excuse.
The Lesson, Stanza 8 (1899-1902)


 • Първото условие да се разбере една чужда страна е тя да се помирише.
  The first condition of understanding a foreign country is to smell it.


 • Той се загърна във цитати, тъй както просяк се загърва в императорска порфира.
  He wrapped himself in quotations - as a beggar would enfold himself in the purple of emperors.
The Finest Story in the World (1893)


 • Хората отстояват предразсъдъците си и ги наричат инстинкти.


 • „Който не знае,
  и не знае, че не знае,
  е глупак -

                ИЗБЯГВАЙ ГО.
     Който не знае,
     и знае, че не знае,
     е ученик -
                НАУЧИ ГО.
     Който знае,
     и не знае, че знае,
     спи -
                СЪБУДИ ГО.
     Който знае,
     и знае, че знае,
     е мъдрец -
                СЛЕДВАЙ ГО!“