Руски пословици и поговорки

Уикимедия списък
 • Ако гониш два заека, няма да хванеш ни един.
  Погонишься за двумя зайцами, ни одного не поймаешь.


 • Ако много знаеш, бързо ще остарееш.
  Много будешь знать, скоро состаришься.


 • Ако те е страх от вълци, не ходи в гората.
  Волков бояться — в лес не ходить.


 • Всичко е добро, когато завършва добре.
  Всё хорошо, что хорошо кончается.


 • Гладен като вълк.
  Голодный, как волк.


 • Гони вятъра в полето. — Гони Михаля
  Ищи ветра в поле


 • Да делиш кожата на неубита мечка — бълг. вар.: Рибата още в морето, той приготвил котлето
  Делить шкуру неубитого медведя.


 • Да изживееш един живот не е като да прекосиш полето.
  Жизнь прожить — не поле перейти.


 • Да паднеш не е беда, беда е да не станеш.
  Упасть не беда - беда если б' не подняться.


 • Де да можеше гъбите да растат в устата…
  Если бы да кабы да во рту росли грибы.


 • До сватбата ще оздравее. — Ще му мине като на куче
  До свадьбы заживёт.


 • Доброто братство е най-голямото богатство.
  Доброе братство — лучшее богатство


 • Доверявай, но и проверявай. — Око да види, ръка да пипне
  Доверяй, но проверяй.


 • Докато си жив — учи се.
  Век живи — век учись.


 • Дори и възрастните (или опитните) грешат.
  И на старуху бывает проруха


 • Дружбата си е дружба, но службата си е служба. — Приятелството си е приятелство, но сиренето е с пари
  Дружба дружбой, а служба службой.


 • Езикът ще те доведе и до Киев. — С питане и до Цариград се стига
  Язык до Киева доведёт.


 • Ето къде е заровено кучето. — Такава била значи работата
  Вот где собака зарыта.


 • Желязото се кове докато е горещо.
  Куй железо, пока горячо.


 • За глупаците няма правила.
  Дуракам закон не писан.


 • За смях на кокошките.
  Курам на смех.


 • Законите не се пишат със задна дата.
  Закон назад не пишется (задним числом).


 • И най-умният си е малко прост.
  На всякого мудреца довольно простоты.


 • Каквото повикало, такова се обадило.
  Как аукнется — так и откликнется.


 • Като две капки вода. — приличат си
  Как две капли воды.


 • Като жената слезе от каруцата, на кобилата и става по-леко.
  Баба с возу — кобыле легче


 • Като няма новини е добра новина.
  Отсутствие новостей — хорошая новость.


 • Като няма риба и ракът е риба.
  На безрыбье и рак — рыба.


 • Като отидеш на друго място се дръж по тамошните правила. — Отидеш ли в Рим, прави като римляните.
  В чужой монастырь со своим уставом не ходят.


 • Клин клин избива.
  Клин клином вышибают.


 • Който копае гроб другиму, сам пада в него.
  Не рой другому яму, сам в неё попадёшь.


 • Който не си седи на мястото, богатство няма да натрупа. — Всяка жаба да си знае гьола; Камъкът си тежи на мястото
  Кому на месте не сидится, тот добра не наживёт.


 • Който сам се пази и Бог го пази.
  Бережёного Бог бережёт.


 • Който се радва на госта, ще нахрани и кучето му.


 • Където е тънко, там се къса.
  Где тонко — там и рвётся.


 • Лошата мълва се носи на криле.
  Плохая молва на крыльях летит.


 • Любопитството погубило котката.
  От любопытства кошка сдохла.


 • Мълчи като риба.
  Нем, как рыба.


 • На бодливата крава Бог не дава рога.
  Бодливой корове Бог рог не даёт


 • На крадеца шапката му гори. — Гузен негонен бяга
  На воре шапка горит.


 • На подарен кон не се гледат зъбите.
  Дарёному коню в зубы не смотрят.


 • Навикът е втора природа.
  Привычка — вторая натура.


 • Най-доброто е враг на доброто.
  Лучшее — враг хорошего.


 • Не можеш да стигнеш сянката си.
  Своей тени не обгонишь.


 • Неканеният гост е по-лош и от татарин — враг
  Незваный гость хуже татарина..


 • Няма семейство без грозник.
  В семье не без урода.


 • По-добре да имаш сто приятели, отколкото да имаш сто рубли.
  Не имей сто рублей, а имей сто друзей


 • По-добре синигер в ръката, отколкото жерав в небето. Втори смисъл: През 70-те и 80-те години на XX век „синица“ е прякора на банкнота от 10 рубли, около 15 днешни лева.
  Лучше синица в руках, чем журавль в небе.


 • Преди да заповядваш, се научи да се подчиняваш.


 • Приятел в нужда се познава.
  Друзья познаются в беде.


 • Рибарите се виждат един друг отдалеч.
  Рыбак рыбака видит издалека.


 • Сиромахът е изобретателен. — бълг. вар.: Сиромах човек — жив дявол
  Голь на выдумку хитра.


 • Умният не минава през планината, а я заобикаля.
  Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт.


 • Хубаво е на гости, но у дома си е по-хубаво.
  В гостях хорошо, а дома лучше.


 • Щом живееш с вълци, вий.
  С волками жить, по-волчьи выть.


 • Щом не са го хванали (да краде) — не е крадец.
  Не пойман — не вор.


 • Щом обичаш да се пързаляш, ще обичаш и да теглиш шейната.
  Любишь кататься, люби и саночки возить.


 • Щом се сърдиш значи не си прав.
  Ты сердишься, значит ты не прав.