Роман Гожелски

полски поет сатирик

Роман Гожелски (пол. Roman Gorzelski, 1934 - 2010) е полски поет сатирик.


 • Ние обикновено цитираме тези мъдреци, с които сме съгласни.
  Мы обычно цитируем тех мудрецов, с которыми мы согласны.


 • Всяка азбука си има буквата на закона и на беззаконието.
  Każdy alfabet ma literę prawa i bezprawia.


 • Големи и малки
  В големия град повече се вижда и малко повече се чува
  Duże i małe.
  W dużym mieście więcej się widzi, w małym więcej słyszy.


 • Заради семейна хармония избягвайте да свирите на нерви.
  Dla rodzinnej harmonii unika się grania na nerwach.


 • Не си губете времето със дълги речи:
  Докосването струва повече от думите.
  Nie trać czasu długą mową:
  Dotyk więcej wart niż słowo.


 • Песимистите управляват света… на оптимистите.
  Pesymiści rządzą światem... optymistów.


 • Понякога дори една дупка в оградата може да бъде прозорец към света.
  Czasem nawet dziura w płocie może być oknem na świat.


 • Парите носят щастие - на нумизматите.
  Pieniądze przynoszą szczęście: numizmatykom.


 • Парите са най-могъщото средство за масова комуникация.
  Деньги - самое могущественное средство массовой информации.


 • Той имаше силна репутация, понеже познаваше джудо, карате и няколко високопоставени чиновници.
  Он имел репутацию сильного, поскольку был знаком с дзюдо, карате и несколькими высокими чиновниками.