• "Ако и този път няма да победим, нека поне им развалим тревата от ритане!"