• "Раздялата за любовта е това, което е вятърът за огъня: слабият гаси, а силният разгаря."