Робърт Мейнард Хътчинс

(пренасочване от Робърт Хътчинс)

Робърт Мейнард Хътчинс (Robert Maynard Hutchins, 1899-1977), американски педагог

  • Когато изпитам нужда от движение, лягам и изчаквам да ми мине.
    Whenever I feel the urge to exercise coming on, I lie down until it passes over.