Рòбърт Алфòнсо Тафт (англ. Robert Alphonso Taft, 1889-1953) е американски юрист, политик и дългогодишен сенатор от Републиканската партия.  • Единственият начин, по който хората могат да бъдат подкрепени, е чрез усилията на тези, които вървят по свой собствен път. Не не трябва да създаваме пречки пред усърдната работа.
    The only method by which people can be supported is out of the effort of those who are earning their own way. We must not create a deterrent to hard work.


  • Почитат ни като най-безкористната и великодушна нация в света.
    …We were respected as the most disinterested and charitable nation in the world.


  • Вие наистина трябва да се запознаете с Дюи, за да го възненавидите.
    You really have to get to know Dewey to dislike him.  • Съдът на победителите над победените никога не може да бъде безпристрастен с каквито и формалности да го прикрива юриспруденцията. В този процес ние приехме руската идея за тези дела - правителствената политика, а не справедливостта, нещо съвсем чуждо на англосаксонската традиция. Прикривайки политиката под формата на съдебна процедура, ние можем да опорочим цялата идея за правосъдието в бъдеща Европа… Нюрнбергските процеси нарушават основното начало на американското правосъдие, че никой не може да бъде съден по закон, приет след като престъплението е извършено!


Връзки