Робърт Стоун (англ. Robert Stone, р.1937) е американски писател романист.

Робърт Стоун


  • Аз не пия много. Това е вероятно една от причините моите герои винаги да пият и да вземат наркотици.