• „Журналистиката е професия, почти толкова древна, колкото…с други думи, това е втората най-стара професия.“