Джулиъс Робърт Опенхаймер (англ. Julius Robert Oppenheimer, 1904-1967), е американски физик-теоретик, чието име се свързва най-вече с Проекта Манхатън за създаването на първата атомна бомба.


 • Не мисля, че ще бъде ужасно, ако кажа – и това е самата истина, – че аз имам по-голяма нужда от физиката, отколкото от приятели. — из писмо до своя брат Франк Опенхаймер, 1929
  I can't think that it would be terrible of me to say — and it is occasionally true — that I need physics more than friends.
 • Ако ти не търсиш, другите ще намерят.


 • Всеки човек, чиито грешки отнемат десет години, за да бъдат изправени, е пълноценен човек. — за Алберт Айнщайн
  Any man whose errors take ten years to correct is quite a man.


 • И двамата – човекът на науката и човекът на действието – живеят винаги на ръба на мистерията, която ги заобикаля.
  Both the man of science and the man of action live always at the edge of mystery, surrounded by it.


 • На улицата играят деца, които биха могли да решат моите най-големи проблеми във физиката, защото те все още имат такива сетивни възприятия, каквито аз съм изгубил вече преди много време.
  There are children playing in the streets who could solve some of my top problems in physics, because they have modes of sensory perception that I lost long ago.


 • Никой не би трябвало да напуска нашите университети без да е научил колко малко знае.
  No man should escape our universities without knowing how little he knows.


 • Не трябва да има бариери за свободата да се изследва. В науката няма място за догми. Ученият е свободен и трябва да бъде свободен да задава въпроси, да се съмнява във всяко твърдение, да търси всякакви доказателства, да коригира всякакви грешки.
  There must be no barriers for freedom of inquiry. There is no place for dogma in science. The scientist is free, and must be free to ask any question, to doubt any assertion, to seek for any evidence, to correct any errors.


 • Грехът на всички физици е, че няма как да изгубят своите знания.има се прдвид познанията за ядрения разпад и ядрените оръжия


 • "Рабòти!" — възклицане, след осъществяването на първата опитна ядрена детонация
  "It worked." • След бомбардировките над японските градове Опенхаймер казва на президента на САЩ Хари Труман, че той инеговите колеги чувстват "кръвта по своите ръце", на което Труман отговаря: "Нищо, тя лесно се измива с вода."


 • Несъмнено ясно е, че целият свят отива по дяволите. И единственият шанс това да не стане, е въобще да не се опитваме да го предпазим.
  It is perfectly obvious that the whole world is going to hell. The only possible chance that it might not is that we do not attempt to prevent it from doing so.


 • Ние знаехме, че светът нямаше да бъде вече същият.
  We knew the world would not be the same.


 • Това е свят, в който всеки един от нас, знаейки своята ограниченост, познавайки злините на лекомислието и терора на умората, ще трябва да се придържа към онова, което е затворено за него, което знае и което може да прави…
  This is a world in which each of us, knowing his limitations, knowing the evils of superficiality and the terrors of fatigue, will have to cling to what is close to him, to what he knows, to what he can do…


 • Оптимистът мисли, че живеем във възможно най-добрия свят, а песимистът знае това. — приприсва му се като перифраза на популярната мисъл на Джеймс Бранч Кейбъл от 1926 г.
  The Optimist thinks this is the best of all possible worlds, the Pessimist fears it is true.