Робърт Нютън Антъни

Робърт Нютън Антъни (Robert Newton Anthony; 1916-2006), американски политик, бизнесмен, университетски преподавател и писател


  • "Повечето хора по-скоро биха били убедени, че са нещастни, отколкото да рискуват да бъдат щастливи."
  • "Този, който обича по-малко, винаги контролира една връзка."