Робърт Едуард Лий (англ.Robert Edward Lee, 1807-1870) е най-изтъкнатият генерал от армията на Конфедерацията по време на Американската гражданска война.


 • Дългът е най-върховната дума в езика ни. Винаги изпълнявай дълга си. Не можеш да направиш нещо повече. Не трябва да желаеш нищо по-малко. — непотвърдена по категоричен документален начин като фраза на Лий
  Duty is the sublimest word in our language. Do your duty in all things. You cannot do more. You should never wish to do less.


 • Мисля, че е по-добре да постъпим правилно, дори и да страдаме за това, отколкото да си навлечем укора на нашата съвест и бъдещите поколения.
  I think it better to do right, even if we suffer in so doing, than to incur the reproach of our consciences and posterity.


 • Не мога да оставя един човек да контролира другите хора, когато той не може да контролира себе си. — коментар по повод на напили се офицери
  I cannot consent to place in the control of others one who cannot control himself.


 • Обичам уискито. Винаги съм го обичал и затова никога не го пия.
  I like whiskey. I always did, and that is why I never drink it.


 • Никога не прави нещо неправилно, за да спечелиш приятел или да запазиш такъв.
  Never do a wrong thing to make a friend or to keep one.


 • Образованието на човека не завършва до последния му ден.
  The education of a man is never completed until he dies.


 • Трябва да сме готови за обрати, дори за поражения. Те ще ни бъдат изпратени, за да ни научат на мъдрост и предпазливост и да ни предпазят от други, по-големи беди.
  We must expect reverses, even defeats. They are sent to teach us wisdom and prudence, to call forth greater energies, and to prevent our falling into greater disasters. • Добре е, че войната е толкова ужасна, защото иначе би започнала да ни харесва.
  It is well that war is so terrible, otherwise we should grow too fond of it.


 • Колко жестоко нещо е войната - да разделяш и унищожаваш семейства и приятели; да помрачаваш най-чистите радости и щастието, което Бог е дал на този свят; да изпълваш сърцето си с омраза, вместо с любов към ближните си и да опустошаваш красивото лице на тази прекрасна земя. — из писмо до съпругата му, за Коледа 1862 г.
  What a cruel thing is war; to separate and destroy families and friends, and mar the purest joys and happiness God has granted us in this world; to fill our hearts with hatred instead of love for our neighbours, and to devastate the fair face of this beautiful world!


 • Аз се бих срещу хората от Севера, защото вярвах, че те искат да ни отнемат най-съкровените права. Но никога не съм хранел към тях чувство на мъст или ожесточение; не е имало и ден, в който да не се моля за тях.
  I have fought against the people of the North because I believed they were seeking to wrest from the South its dearest rights. But I have never cherished toward them bitter or vindictive feelings, and have never seen the day when I did not pray for them.


 • Имай правилно отношение към живота и се научи да виждаш света такъв, какъвто е наистина. Това ще ти даде възможност да живееш щастливо, да бъдеш добър и да си тръгнеш от света без съжаление.
  Get correct views of life, and learn to see the world in its true light. It will enable you to live pleasantly, to do good, and, when summoned away, to leave without regret.