• „Няма нищо по-сериозно от едно дете, което се забавлява.“