• "До появата на Ева, това е бил един мъжки свят."