• „През повечето време Марлон Брандо говори така, сякаш устата му е пълна с мокра тоалетна хартия.“