Пословици и поговорки от цял свят

Уикимедия списък


Африкански пословици и поговоркиРедактиране

 • Не бързай да дадеш и няма да съжаляваш.
 • Новата метла чисти добре, но старата знае ъглите.
 • По-добре е да сбъркаш в началото, отколкото в края.


Бирмански пословици и поговоркиРедактиране

 • Когато всички пият дъждовна вода, налага се и царят да я пие.


Дзен пословици и поговоркиРедактиране

 • Почукай на небето и чуй звука му.
 • Човек стои в сянката си и се чуди защо му е тъмно.


Източни пословици и поговоркиРедактиране


Казахски пословици и поговоркиРедактиране

 • Гостът, макар и малко да седи, много наблюдава.


Каракалпакски пословици и поговоркиРедактиране

 • Който не обича разговорите, строи воденица; който не обича госта си, бие детето.


Молдовски пословици и поговоркиРедактиране

 • В просторния дом животът е по-дълъг.
 • Гостите ядат не каквото искат, а каквото им поднесат.


Словенски пословици и поговоркиРедактиране

 • Чест, закон и око не търпят шеги.
 • Не изливай вчерашната вода, докато не налееш днешната.


Таджикски пословици и поговоркиРедактиране

 • Пред гости и на котката "пис" да не казваш.
 • Ако искаш да зарадваш госта си, окажи почит на детето му.


Татарски пословици и поговоркиРедактиране


Узбекски пословици и поговоркиРедактиране

 • Искаш ли да те уважават – не говори много, искаш ли да си здрав – не яж много.


Чечено-ингушки пословици и поговоркиРедактиране

 • Да нагостиш с каквото имаш е щедрост, да удариш с каквото попадне – храброст.
 • Който не се пази от чуждото зло, той не се радва и на своето добро.