Пословици и поговорки

А • Б • В • Г • Д • Е • Ж • З • И • Й • К • Л • М • Н • О • П • Р • С • Т • У • Ф • Х • Ц • Ч • Ш • Щ • Ъ • Ю • Я

Ако видиш мечка в лозето на комшията, чакай я и в твоето

Ако гониш два заека, не можеш да хванеш нито един

Ако е мъчно да даваш, по-мъчно е да искаш

Ако живеем на село, трева не пасем

Ако имаш вино за напиване, аз нямам глава за разбиване

Ако не знаеш доста, не си залагай главата

Ако не помогне правината, кривината - никога

Ако не тече, ще капе

Ако не харесваше всеки себе си, всички биха се издавили

Ако попът се напива, народът не изтрезнява

Ако са ти мили рогата, не се бий с агата

Ако си богат, всекиму си сват

Ако си глупав, очаквай бой

Ако слушаш хората, можеш в морето да ловиш зайци, и риба - в гората

Ако сме братя, кесиите ни не са сестри

Ако сме деца, от стар баща сме

Ако сполучи, сам се хвали; ако сбърка - хората му криви

Ако сърцето не казва, лицето показва

Ако тежи на квачка да мъти, пилци не може да отвъди

Ако ти е горещо, бери топло за зимата

Ако ти е слаб умът, да ти е як гърбът

Ако ти са лоши децата, не им трябва имот; ако ли са добри - защо им е ?

Ако ти се свиди маслото, не става кашата хубава

Ако тръгнеш по пчелата, ще те отведе на меда; ако тръгнеш по бръмбара, ще те отведе на сметта

Ако хвърляш зад себе си, ще намериш пред себе си

Ако ще се давиш, не се мъчи в плитка вода

Без време гост - от турчин по-лош

Без жена къща - без кофа кладенец

Без здраве имот - омразен живот

Без пари ни в рай, ни в пъкъл те прибират

Бивол от муха не взема

Боли го зъб, та куца

Брат брата не храни, ама все го брани / ама тежко му, който го няма /

Бързият не ходи за вода, а жадният

Бяга като дявол от тамян

В морето дупка пробил

В мътна вода лесно се лови риба

В рядка кал не хвърляй камък, да не те оплиска

В сляпо царство който е с едно око той царува

В голяма река голяма и рибата

Видяла свинята рогозка, па поискала и постеля

Викат ли магарето на сватба - или дърва, или вода няма

Всеки мечкар своята мечка хвали

Всеки си хвали краставото магаре

Всеки тегли чергата към себе си

Всеки умен и глупост показва

Всички сме луди - кой много, кой - малко

Всяка работа от майстор се бои

Всяко чудо за три дни

Вълк овце пасе !

Вържи попа да е мирно селото

Вятърът големите дървета катуря, а малките превива

Гарван гарвану око не вади

Гдето го не сеят, там никне

Гдето дума не помага, там тояга

Гдето иглата там и конецът

Гладна кокошка просо сънува

Глух от гайда не отбира

Голяма паница и много и малко събира

Господ забавя, но не забравя

Гостенин яде що му дадат, не що иска

Готови пари и печен хляб бързо се ядат

Грък циганин надлъгва

Гърло с думи се не пълни

Да ме рита кон, не щеше да ме е яд, а то краставо магаре

Да острижем ние овцата, пък който ще да я пасе

Да спи зло под камък

Да ти дава ум всеки може, ама няма кой да ти помогне

Дай ми по-добре днес хляб и сол, а не утре печена кокошка

Два калпака на една глава не се побират

Дваж лисица в капан не влиза

Дваж мери, веднъж режи

Де го удари, де се пукна

Де гърми, де вали

Дето е тънко, там се къса

Друго време, друг ум

Дума дупка не прави

Евтиното месо и псетата не го ядат

Един вълк стига на едно стадо

Един гледа попа, друг попадията

Един се е родил да сее, друг - да пее

Един ум - дали за лете или зиме ?

Една баба - една беля; две баби - две бели

Една беля да е, с шекер ще я храня

Една уста - за смях или за плач ?

Едни плачат, други скачат

Едно на ума, друго на устата

Езикът по-зле сече и от ножа

Ела зло, че без тебе по-зло

Жена и котка мъчно умират

Жена се смее кога може, а плаче кога ще

За вода ходил, а вода не пил

За всичко цяр има, ама иска да го знаеш

За вълна тръгнал. А остриган се върнал.

За пара свири, за пет не млъква

Забоди пръчка, пий вино

Здрав на болен не вярва

Знае ти свиня що е диня

Зряла круша сама пада

И агнето цяло, и вълкът сит

Играчка - плачка

Изпърво посей, после пожъни

Има ли комат - кучета много

Има си крушката опашка

Кажат ли на едно куче " бясно е " то и да не е, ще побеснее

Каквато козата, такова и ярето

Каквото повикало, такова се и обадило

Каквото си надробиш, такова ще сърбаш

Както му свирят, така играе

Какъвто светецът, такъв и тамянът

Канят ли те - еж, гонят ли те - беж

Като се претури колата - пътища много

Като съм здрав - защо ми е имот; като не съм здрав - защо ми е имот

Керванът да си върви, кучето да си лае

Клин клин избива

Кога две кучета се борят за един кокал, трето го изяжда

Кога е за лекар, они викат поп; кога е за поп - викат лекар

Кога много гърми, малко вали

Когато се роди женско, и стрехите плачат

Когато ти отиваше, аз се връщах

Кого де сърби, там се чеше

Което му е на сърцето, туй и му на устата

Кой каквото прави, на себе си го прави

Кой няма ума, няма и дума

Който бяга от дъжд, на град налита

Който гони два заека, и двата изпуща

Който е паднал в морето, той от дъжд не се бои

Който жали подковата, загубва коня

Който зло мисли, зло и намира

Който знае да чака, всичко му идва овреме

Който иде полека, той отива далеко

Който лъже, сам вяра си хваща

Който не слуша, и него не го слушат

Който пита, той не скита

Който презира малкото, няма да види и многото

Комуто Господ дал, хората не могат да му го вземат

Комуто е харна жената, нему не трябва рай

Коприна носи, коприва яде

Която работа се оставя за утре, нея дяволи я довършват

Кротко агне от две майки суче

Кръвта вода не става

Куче влачи, диря няма

Кажи истината и бягай

Кажи ми какви са приятелите ти, за да ти кажа какъв си

Кажи на слепия, че е сляп, и той ще ти се разсърди

Когато глупавият говори, умният мълчи

Който завижда не вижда

Лесно е на готови деца баща да бъдеш

Лисица дваж в капан не влиза

Лозето не ще молитва, а мотика

Лоша жена - вечна мъка

Лудост се на пазара не продава

Лъжи ме да те лъжа, да си минава времето

Магаре и на хаджилък да иде, пак си остава магаре

Малки деца - малка беля, големи деца - голяма

Малкото камъче претуря колата

Малък лъжец, голям крадец

Между два стола - та доле

Млад да се жениш - рано е, стар да се жениш - късно е

Млада жена си имай и старо вино купи си, не се бой

Много баби - хилаво дете

Мокър от дъжд се не бои

Мъжът казва : "Дай, Боже, работа", а жената - "дай, мъжо, пари"

Мисълта ражда действието

На всяко гърне меродия

На две врати куче гладно умира

На заем брашно тъпкано се връща

На краставичар краставици не се продават

На лъжата краката са къси

На мокра земя малко дъжд трябва

На харизан кон зъбите се не гледат

Направи ме пророк, да те направя богат

Направил си черква, направи и олтаря

Не гледай ми шапката, а под шапката

Не гони пръдльо, да не го направиш юнак

Не купувай къща, а комшии

Не питай старило, питай патило

Не учи старец как се пасат кози

Не ще мляко с ориз, иска ориз с мляко

Нека те рита ат, а не магаре

Нужда закон не гледа

Обича го като куче тояга

Огън не се гаси със слама

Орала мухата на вола на рогата

От всяко дърво овошка не се бере

От всяко дърво свирка не става

От думи попара не става

От нас песен, от Бога здраве

От шега се деца раждат

Отбира, колкото магаре от кладенчова вода

Пази се, да те пази и Господ

Парен каша духа

Пари при пари отиват

Парите излъгват жената, а жената – мъжа

Пили – пели, плащали – плакали

По дрехите посрещат, по ума изпращат

Под вола теле търси

Под голям камък – голяма риба

По-добре в село чорбаджия, отколкото в град кюмюрджия

Превържи си пръста и тръгни из селото, да видим колко доктора ще срещнеш

Приятел в нужда се познава

Приятелството си е приятелство, но сиренето е с пари

Първата чаша за здраве, втората - за радост, третата - за веселба, четвъртата - за лудост...

По добре цяла ден да мислиш, отколкото цяла седмица да се трудиш напразно

По-добре в пъкъла с умните, отколкото в рая с лудите

Работата да се бои от тебе, не ти от нея

Работата не грози човека, мързелът го грози

Работи така, като че ли ще живееш сто години, а живей така, като че ли ще умреш утре

Рано пиле рано пее

Рибата още в морето, той приготвил тигана

Ръка, ръка мие за да бъдат и двете бели

С инат къща не се върти

С огън шега не бива

С умния човек камъни носи, с лудия не другарувай

Сирене няма, попара дроби

Сиромах човек - жив дявол

Скъп на триците, евтин на брашното

Стадо без мърша не бива

Старост - нерадост

Сто тояги на чужд гръб са малко

Страх лозе пази

Така баба знае, така и бае

Такава глава, такава и шапка

Тамън за вълка приказват, а той в кошарата

Те не го пущат в селото, той пита - къде е поповата къща

Тежък е чуждият хляб

Ти го кръщаваш, то те пърди

Това е страшно - без брашно

Трай, коньо, за зелена трева

Трима хайдути, девет капитана

Тежко на умния сред глупавите

Удряй циганчето, доде не е счупило тиквата

Ум царува, ум робува, ум патки пасе

Умислил се като свиня по коледа

Умря тая циганка, що го хвалеше

Хайдутин от хайдутин не се страхува

Хвани единия за краката и бий другия по главата

Хитрата сврака с двата крака в капана

Хлябът се пече и не се знае кой ще го яде

Храни куче, да те лае

Цар далеко, Бог високо

Циганин цар станал, инай-напред обесил баща си

Циганин, кога има петмез, не може да заспи, докато го не изяде

Циганин, кога намери масло, намазва си и цървулите

Чаша пълна, жена гладна

Чисто сребро го ръжда не хваща

Човек дорде се пази, и Бог го пази

Човек мисли едно, Господ дава друго

Човек на себе си всичко прощава

Човек предполага, Господ разполага

Чуждо жито лесно се раздава

Чуждото яйце е с два жълтъка

Шило в торба се не крие

Що е лудо и пиянио, все е наша рода

Юнак без рана не може

Яж, Пено, сирене, че овчар си сакала