Пол Сафо

американски писател

Пол Сафо (англ. Paul Saffo, р. 1954), е американски компютърен специалист, занмаващ се предимно с прогнози за развитието на високотехнологичните индустрии, работил повече от две десетилетия в "Института за бъдещето" (Institute for the Future) в Калифорния.


 • Браузърите се превръщат в подразбиращия се начин за достъп до информация.
  Browsers are becoming the default way to access information.


 • За интелекта Microsoft e като мотел за хлебарки: големи мозъци влизат там, но нищо не излиза.


 • Именно потребителите ще прценят дали тези решения са добри или не.
  It will be consumers who will decide those solutions are good ones or not.


 • Мисля, че нашето състояние днес е напрво медийна революция … но персонална медийна революция. Можем и да се защитим, ако искаме.
  I think what we're in now is still every bit a media revolution ... but it's a personal media revolution. We can answer back if we want.


 • Посланията към бъдещето са нещо, което хората винаги са се стремили да правят. В известен смисъл това е проява на оптимизъм.
  Messages into the future is something that people have always sought to do. In a way, it's a statement of optimism.


 • Разбира се, че порнографията ще играе ключова роля в мрежата.
  Of course pornography has played a key role in the Web.


 • С повече технология има и по-голям избор. Избирайте внимателно и надеждно. Не е необходимо да четете всяко електронно писмо, което получавате. Трябва да разработите свои собствени правила на влияние и сигурни подходи.
  With more technologies, there are more choices. Choose wisely and well. You don't have to read every e-mail you get; you need to develop your own rules of thumb and steps to sanity.


 • Те поемат много реални разумни рискове и правят много стратегически неща.
  They're taking lots of really smart risks and doing things that are very strategic.


 • Хората, които трябва най-много да празнуват, са потребителите на Windows. Но ако Apple не беше извадил Macintosh и демонстрирал [графичния] интерфейс и мишката, ние всички щяхме да бъдем залети с "С:\" промпта.
  The people that have the most to celebrate are Windows users. But for Apple bringing out the Macintosh and demonstrating the [windows] interface and the mouse, we would all be stuck with a C: prompt.