Гай Плиний Секунд (Gaius Plinius Secundus, ок. 23 - 79), наричан накратко Плиний Стари (Plinius Maior), е древноримски учен, известен предимно с природонаучното си съчинение Naturalis historia (Естествена история), което е единственият запазен до днес негов труд – обширна енциклопедия, състояща се от 37 тома, той обхваща съвременните му знания по природните науки


 • Бог за човека е това да помагаш на хората, и такъв е пътят към вечната слава. — Naturalis historia 2, 18
  Deus est mortali iuvare mortalem, et haec ad aeternam gloriam via


 • Единственото сигурно нещо е, че нищо не е сигурно. — Naturalis historia 2, 25
  Solum certum est nihil esse certi
 • Никоя книга не е толкова лоша, че да не е полезна поне до известна степен. — цитирано от Плиний Млади, Писма, 3, 5, 11
  Nullum esse librum tam malum ut non aliqua parte prodesset


 • Нито ден без черта. — тоест без нещо написано; Naturalis historia 35, 84
  Nulla dies sine linea


 • Няма съмнение, че това, което наричаме "Бог", са всъщност природните сили. — Naturalis historia 2, 27
  Haud dubie naturae potentia idque esse quod deum vocemus


 • Практиката е най-добрият учител във всяко нещо.
  Usus efficassimus rerum omnium magister.


 • Чужденецът не е човек за хората от друг народ.
  Ut externus alieno non sit hominis vice.