• „Истинската радост не идва от спокойствие, богатство или похвала, а от вършенето на нещо, което си заслужава.“