• „Тъжно е да гледаш как богатите пилеят пари, и да съзнаваш, че не можеш да им помогнеш.“