Пиер Данинос

френски писател

Пиер Данинос (фр. Pierre Daninos) (1913-2005) е френски писател журналист и афорист.

 • „Тъжно е да гледаш как богатите пилеят пари, и да съзнаваш, че не можеш да им помогнеш.“
 • Циник - това е човек, който на глас казва това, за което ние мислим.
 • В Англия изкуството да се говори се заключава в изкуството да се мълчи.
 • "Старателен" - характеристика за работник, за който не може да се каже повече.
 • Дали хората ходят на театър, защото кашлят, или кашлят, защото ходят на театър?
 • Франция: страна, разделена от 43 милиона французи.
 • Сътрудник - безталантно същество, по необясними закони на съдбата заето с това, което и Вие.
 • Да не разбираш нито един език, освен английския, се явява привилегия на англичаните. Даже ако англичанина разбира, той няма да се унижи за това, че да го покаже.
 • Историческите фрази се създават специално за това, че да помогнат на учениците да запаметят дати и хронологични таблици. Най-звучните афоризми са тези, които се явяват плод на фантазията на историци.
 • В живота се говори или твърде много, или твърде малко. Точната доза е известна само на драматурзите.
 • Може да не забелязвате, че всичко върви добре при вас. Но данъчната служба ще забележи.
 • Едва ли има друга страна, освен Франция, където е толкова просто да живееш сложно и толкова сложно да живееш просто.