• „И най-изкусната ръка е само слугиня на мисълта.“
  • "Болката отминава, но красотата остава."
  • "На света има толкова грозни неща - защо изкуството трябва да е красиво?"