Пиер-Жозеф Прудон

френски философ

Пиер-Жозеф Прудон (Pierre-Joseph Proudhon, 1809 - 1865) е френски философ, социалист и идеолог на анархизма. Той е първият, който се нарича анархист и се счита за един от най-влиятелните теоретици и деятели на анархизма.  • Анархията е майка на реда.


  • По-добре да загине човечеството, отколкото системата – това е девизът на всички утописти и фанатици.
  • Философията не признава никакво щастие, освен себе си, а щастието на свой ред не признава никаква философия, освен себе си. По такъв начин и философът е щастлив, и щастливецът се счита за философ.