Петко Симеонов

български социолог, писател и политик

Петко Симеонов е български учен, социолог, писател и политик.

  • Голямата цел беше народът да живее по-добре. Докато това не стане, преходът няма да завърши...въпросът не е в това, че България ще стане член на Европейския съюз, а какво ще правим там... липсва обща визия за развитието на страната. А демографският въпрос изисква такава визия, за да бъдат хората вдъхновени, че живеят в тази страна, че искат да имат тук деца. Новото поколение възпроизвежда езика, историята, интелекта на нацията. И когато раждаемостта падне под определен брой, бъдещето на нацията е под въпрос... Водещите умове водят нацията — вестникатака.сом, 1/12/2005, Управляват ни мрачни караконджули