Orson Welles 1937.jpg
  • Ако ги нямаше жените, още щяхме да клечим в пещерата и да ядем сурово месо, защото сме изобретили цивилизацията, за да впечатлим приятелките си.