Опра Уинфри

американска телевизионна водеща

О́пра Гейл Уи́нфри (англ. Oprah Gail Winfrey, р.1954) е популярна американска телевизионна водеща и бизнес дама.


 • Бъдете кралици. Дръзнете да бъдете различни. Бъдете първооткривателки. Бъдете начело. Бъдете жени, които в лицето на неприятностите продължават да прегръщат живота и вървят безстрашно към предизвикателството. Приемете го! Бъдете търсачки на истината и владейте своето кралство, каквото и да е то – вашия дом, работа, семейство – с изпълнено с обич сърце.

  Бъдете кралици. Бъдете нежни. Всъщност не преставайте да раждате все нови и нови идеи и да се радвате на женската си същност. Най-горещата ми молитва е за това да престанем да губим времето си в ежедневната суетня и посредственост. Ние сме дъщери на Бога - тук сме, за да научим света как да обича…

  Няма значение какво сте преживяли, откъде сте, кои са родителите ви – нито социалното или икономическото ви положение. Тези неща са без значение. Значение има само как избирате да обичате, как избирате да изразявате любовта си, чрез своята работа, чрез семейството си, чрез това, което сте избрали да дадете на света.

  Бъдете кралици! Бъдете господарки на силата и величието си!
из сборника "Пилешка супа за женската душа", Дж.Канфийлд, М.В.Хансен, Дж.Р.Хоторн, М.Шимоф, изд."Кибеа", 1998, с.75)


 • Аз не вярвам в случайностите.
  I don’t believe in coincidences.


 • Аз съм жена в развитие. Аз просто опитвам като всички останали. Опитвам се да приема всеки конфликт, да усетя всяко преживяване и да се поуча от него. Животът никога не е скучен.
  I am a woman in process. I'm just trying like everybody else. I try to take every conflict, every experience, and learn from it. Live is never dull.


 • Аз съм това, което съм, благодарение на мостовете, които съм преминала.
  I am where I am because of the bridges that I crossed.


 • Аз съм черна, но не се чувствам обременена от това и не мисля, че това е огромна отговорност. Това е част от мене, но не е определяща част.
  I'm black, I don't feel burdened by it and I don't think it's a huge responsibility. It's part of who I am. It does not define me.


 • Ако искате да постигнете целите в живота си, трябва да започнете с духа.
  If you want to accomplish the goals of your life, you have to begin with the spirit.


 • Ако искате да се почувствате добре, трябва да излезете и да направите нещо добро.
  If you want to feel good, you have to go out and do some good.


 • Ако постигнете слава без да знаете кой сте, това ще покаже всъщност кой сте.
  If you come to fame not understanding who you are, it will define who you are.


 • Ако приятелите ви отново и отново ви разочароват, вината до голяма степен е във вас. Щом някой веднъж е показал склонност към егоцентризъм, трябва да го приемете това и да се погрижите за себе си. Хората не се променят, защото вие го искате.
  If friends disappoint you over and over, that's in large part your own fault. Once someone has shown a tendency to be self-centered, you need to recognize that and take care of yourself: people aren't going to change simply because you want them to.


 • Биологията е най-малкото, което прави от една жена майка.
  Biology is the least of what makes someone a mother.


 • Бих искала да благодаря на хората, които ме докараха до онзи мрачен момент, когато се чувствах най-наранена и предадена. Вие сте моите най-големи учители.
  I would like to thank the people who've brought me those dark moment, when I felt most wounded, betrayed. You have been my greatest teachers.


 • Бъдете благодарни за това, което имате и ще имате повече. Ако се съсредоточавате върху онова, което нямате, никога няма да имате достатъчно.
  Be thankful for what you have; you'll end up having more. If you concentrate on what you don't have, you will never, ever have enough.


 • В съзнателния си живот, в края на живота си, това, което действително има значение, е: кого сте обичали и на кого сте предлагали любовта си.
  At the roll call of your life, at the end of your life, what really matters is who did you love and who did you offer love to.


 • Вгледайте се в себе си и се приемете такъв, какъвто сте. А когато приемете себе си такъв, какъвто сте, непременно ще стенете по-добър.
  You look at yourself and you accept yourself for who you are, and once you accept yourself for who you are you become a better person.


 • Вие получават от живота това, за което ви стига куража да си поискате.
  You get in life what you have the courage to ask for.


 • Вие сте изцяло отговорни за собствения си живот и, правейки най-доброто в настоящия момент, се поставяте в по-добрата позиция в следващия.
  You are responsible for your life, and doing the best at this moment puts you in the best place for the next moment.


 • Винаги съм знаела, че съм предопределена за величие.
  I always knew I was destined for greatness.


 • Всеки ден ви носи възможността да си поемете дъх, да изхвърлите обувките и да потанцувате.
  Every day brings a chance for you to draw in a breath, kick off your shoes, and dance.


 • Вярвам, че всяко едно събитие в живота се случва, за да ни даде възможност да изберем любовта пред страха.
  I believe that every single event in life happens in an opportunity to choose love over fear.


 • Голямата тайна на живота е, че няма голяма тайна. Каквато и да е целта ви, можете да я постигнете, ако сте готови да работите.
  The big secret in life is that there is no big secret. Whatever your goal, you can get there if you are willing to work.


 • Дишай. Продължавай. И си напомняй, че този момент е единственото нещо, което със сигурност имате.
  Breathe. Let go. And remind yourself that this very moment is the only one you know you have for sure.


 • Довери се на своите инстинкти. Интуицията не лъже.
  Trust your instincts. Intuition doesn't lie.


 • Докато не изберете да извършите велики неща, няма никакво значение колко награди сте имали или колко сила сте притежавали.
  Unless your choose to do great things with it, it makes no difference how much you are rewarded, or how much power you have.


 • Докато не стигнете до духовното разбиране кои сте вие – не е необходимо да е религиозно чувство, а нещо дълбоко във вас, във вашия дух – няма да успеете да поемете контрола.
  It isn't until you come to a spiritual understanding of who you are – not necessarily a religious feeling, but deep down, the spirit within – that you can begin to take control.


 • Духовността означава да живеем живота си с отворено сърце за Доброто, Благодатта, Благодарността, Прошката, Вярата, Смелостта, Истината, Любовта и в крайна сметка Божието Право.
  Spirituality means living your life with an open heart to Kindness, Grace, Gratitude, Forgiveness, Faith, Courage, Truth, Love and ultimately Divine Law.


 • За всеки един от нас, който успява, е имало някой, който да покаже пътя.
  For everyone of us that succeeds, it's because there's somebody there to show you the way out.


 • За мене е много по-лесно да взема важно, животоопределящо, многомилионно решение, отколкото да реша какъв килим да сложа на предната веранда. Това е истината.
  It's much easier for me to make major life, multi-million dollar decisions, than it is to decide on a carpet for my front porch. That's the truth.


 • Зачитай призванието си. Всеки има свое. Довери се на сърцето си и успехът ще дойде при теб.
  Honor your calling. Everyone has one. Trust your heart, and success will come to you.


 • Знайте, че сте на пътя на успеха, ако бихте вършили работа, без да ви се плаща за това.
  You know you are on the road to success if you would do your job, and not be paid for it.


 • Знам със сигурност, че това, върху което се спрем, такива ще станем.
  I know for sure that what we dwell on, is who we become.


 • Има разлика, знаете, между мисленето, че заслужавате да бъдете щастливи и съзнанието, че сте достойни за щастие.
  There is a difference, you know, between thinking you deserve to be happy and knowing you are worthy of happiness.


 • Имам визия за собствения си живот много по-голяма, отколкото въображението ми може да побере.
  There is a vision for my life that is greater than my imagination can hold.


 • Имам много неща, които да доказвам на себе си. И едно от тях е, че мога да живея живота си безстрашно.
  I have a lot of things to prove to myself. One is that I can live my life fearlessly.


 • Истинската почтеност прави правилното нещо, съзнавайки, че никой няма да разбере дали сте го направили или не.
  Real integrity is doing the right thing, knowing that nobody's going to know whether you did it or not.


 • Книгите бяха моят път към свободата. Научих се да чета на тригодишна възраст и скоро открих целия свят отвъд нашата ферма в Мисисипи, който чакаше да бъде завоюван.
  Books were my pass to personal freedom. I learned to read at age three, and soon discovered there was a whole world to conquer that went beyond our farm in Mississippi.


 • Когато ви стане по-ясно кой всъщност сте вие, ще можете по-добре да решите кое е най-доброто за вас – за пръв път в живота си.
  As you become more clear about who you really are, you'll be better able to decide what is best for you - the first time around.


 • Когато гледам в бъдещето, то е толкова ярко, че изгаря очите ми.
  When I look into the future, it's so bright it burns my eyes.


 • Колкото повече хвалите и празнувате своя живот, толкова повече ще имате какво да празнувате в своя живот.
  The more you praise and celebrate your life, the more there is in life to celebrate.


 • Където няма борба, няма и сила.
  Where there is no struggle, there is no strength.


 • Мислете като кралица. Кралицата не се бои от провал. Провалът е само още един трамплин към величието.
  Think like a queen. A queen is not afraid of fail. Failure is another steppingstone to greatness.


 • Много хора искат да се возят с вас в лимузината, но вие търсите някого, който с когото да хванете автобуса, ако лимузината се повреди.
  Lots of people want to ride with you in the limo, but what you want is someone who will take the bus with you when the limo breaks down.


 • Можеш да имаш всичко. Но просто не можеш да имаш всичко наведнъж.
  You can have it all. You just can't have it all at once.


 • Моята представа за блаженството е един голям печен картоф и някого, с когото да го споделя.
  My idea of heaven is a great big baked potato and someone to share it with.


 • Моята философия е, че вие не само сте отговорни за своя живот, но като правите най-доброто в настоящия момент, това ви поставя в най-добра позиция в следващия.
  My philosophy is that not only you are responsible for your life, but doing the best at this moment puts you I the best place for the next moment.


 • Най-голямото откритие на всички времена е, че един човек може да промени своето бъдеще, просто като промени своето отношение.
  The greatest discovery of all time is that a person can change his future by merely changing his attitude.


 • Най-голямото приключение, което можете да предприемете, е да живеете живота на своите мечти.
  The biggest adventure you can take is to live the life of your dreams.


 • Най-хубавото чувство на света идва, когато отново се почувствате добре, след като сте се чувствали ужасно.
  The best feeling in the world comes when you start feeling good again after you're been feeling awful.


 • Направете нещо, което не можете да правите. Провалете се в него. Опитайте още веднъж. Втория път го направете по-добре. Единствените хора, които никога не се провалят са тези, които никога не вдигат високо летвата. Това е вашият момент. Вземете го.
  Do the one thing you think you cannot do. Fail at it. Try again. Do better the second time. The only people who never tumble are those who never mound the high wire. This is your moment. Own it.


 • Не вярвам в провала. Не може да има провал, ако ви харесва дейността.
  I do not believe in failure. It is not failure if you enjoyed the process.


 • Не мисля за себе си като за бедно, лишено момиче от гетото, което е направило някакво добро. Мисля за себе си, като за някой, който от най-ранни години знае, че е отговорен за себе си и е длъжен да прави добро.
  I don't think of myself as a poor deprived ghetto girl who made good. I think of myself as somebody who from an early age knew I was responsible for myself, and I had to make good.


 • Не мисля, че някога ще спрете да давате. Наистина не го мисля. Мисля, че това е непрекъснат процес. И това не се отнася само възможността да напишете чек. Това е способността да докоснете нечий живот.
  I don't think you ever stop giving. I really don't. I think it's an on-going process. And it's not just about being able to write a check. I't s being able to touch somebody's life.


 • Не отстъпвай само за да се поддържа мира. Отстояването на вашите вярвания изгражда самоувереност и самоуважение.
  Don't back down just to keep the peace. Standing up for your beliefs builds self-confidence and self-esteem.


 • Нека свети вашата светлина. Да свети вътре във вас така, че да свети и за някой друг. Нека свети вашата светлина.
  Let your light shine. Shine within you so that it can shine on someone else. Let your light shine.


 • Не можем да станем това, което трябва да бъдем, оставаки си такива, каквито сме.
  We can't become what we need to be by remaining what we are.


 • Няма значение кой сте и откъде идвате. Способността ви да триумфирате започва от вас. Винаги.
  It doesn't matter who you are, where you come from. The ability to triumph begins with you. Always.


 • Няма по-голям дар, който можете да дадете или да получите, от това да следвате своето призвание. Именно това е, заради което живеете. И начинът истински да живеете.
  There is no greater gift you can give or receive than to honor you calling. It's why you were born. And how you become most truly alive.


 • Оградете се само с хора, които ще ви тласкат по-нагоре.
  Surround yourself with only people who are going to hit you higher.


 • Онова, което материалният успех прави, е да ви предостави възможности да се съсредоточите върху други неща, които действително имат значение за вас. A това има смисъл не само във вашия, но и в живота на другите хора.
  What material success does is provide you with the ability to concentrate on other things that really matter. And that is being able to make a difference, not only in your own life, but in other people's lives.


 • Отраснах с вярата, че високите постижения са най-добрата защита срещу расизма и сексизма. И това е начинът по който осъществих живота си.
  I was raised to believe that excellence is the best deterrent to racism or sexism. And that's how I operate my life.


 • Понякога откривате какви трябва да бъдете като правите неща, които не трябва да правите.
  Sometimes you find out what you are supposed to be by doing the things you are not supposed to do.


 • Превърнете раните си в мъдрост.
  Turn your wounds into wisdom.


 • Причината, поради която получавам това, което повечето не получават, е защото съм готова да направя това, което повечето няма да направят.
  The reason I get what most don't is because I am willing to do what most won't!


 • Провалът е велик учител, ако сте отворени към него.
  Failure is a great teacher, if you're open to it.


 • Продължавайте напред! Падайте. Светът изглежда по-различно от земята.
  So go ahead. Fall down. The world looks different from the ground.


 • Прошката дава надежди, че миналото можеше да бъде по-различно.
  Forgiveness is giving up the hope that the past could have been any different.


 • Радостта е горивото на сърцето, която оставя частици светлина и любов навсякъде, откъдето сме минали.
  Joy is the fuel of the heart that leaves pieces of light and love where ever we tread.


 • Разберете, че правото да изберете свой собствен път е свещена привилегия. Използвайте го. Мислете за възможностите.
  Understand that the right to choose your own path is a sacred privilege. Use it. Dwell in possibility.


 • С всяко свое преживяване вие сами рисувате свое собствено платно, мисъл след мисъл, избор след избор.
  With every experience, you alone are painting your own canvas, thought by thought, choice by choice.


 • Следвайте инстинктите си. Това е полето, където се проявява истинската мъдрост.
  Follow your instincts. That's where true wisdom manifests itself.


 • Смисълът на това да сте жив е да се превърнете в пълноценната личност, каквото е вашето предназначение.
  The whole point of being alive is to evolve into the complete person you were intended to be.


 • Ставате това, в което вярвате. В собствения си живот вие се намирате там, където сте, в зависимост от това в какво сте вярвали.
  You become what you believe. You are where you are today in your life based on everything you have believed.


 • "Станете промяната, която искате да видите" – това са думите, с които живея. — думи на Махатма Ганди
  Become the change you want to see – those are words I live by.


 • Страстта е енергия. Почувствайте силата, която идва от фокусирането върху това, което ви вълнува.
  Passion is energy. Feel the power that comes from focusing on what excites you.


 • Това, което Бог е предвидил за вас, се простира много по-далече отвъд всичко, което можете да си представите.
  What God intended for you goes far beyond anything you can imagine.


 • Това, което знам, е, че ако вършите работата, която обичате, и тази работа ви удовлетворява, останалото ще си дойде само.
  What I know is, is that if you do work that you love, and the work fulfills you, the rest will come.


 • Това, което знам, е: че вие сте създадени не за да се свивате до нещо малко, а за да се развивате до нещо по-голямо. Да бъдете по-страхотни. Да бъдете по-необикновени. Да използвате всеки един момент да доизграждате себе си.
  What I know for use is this: You are built not to shrink down to less, but to blossom into more. To be more splendid. To be more extraordinary. To use every moment to fill yourself up.


 • Това, което със сигурност знам, е, че ако искате да имате успех, не бива да направите успеха своя цел. Разковничето е не да се безпокоите дали ще успеете, а вместо това да работите, за да станете забележителен – и успехът съвсем естествено ще последва.
  What I know for sure is that if you want to have success, you can't make success your goal. The key is not worry about being successful, but to instead work toward being significant – and the success will naturally follow.


 • Това, което със сигурност знам, е, че каквото давате, ви се връща обратно.
  What I know for sure is what you give comes back to you.


 • Това, от което ви е страх, няма сила. Сила има вашият страх от него. Само истината ще ви направи свободни.
  The thing you fear most has no power. Your fear of it is what has the power. Facing the truth really will set you free.


 • Целият живот е енергия и ние я предаваме във всеки един момент.
  All of life is energy and we are transmitting it at every moment.


Източници