Норман Подхориц

американски писател

Нòрман Б. Подхòриц (англ. Norman B. Podhoretz, р. 1930) е американски неоконсервативен теоретик и автор на коментарни рубрики.


  • Творчеството представлява изумително сближаване на неограничената енергия на детето с очевидната й противоположност – чувството за ред, наложено от дисциплинирания ум на възрастния.
    Creativity represents a miraculous coming together of the uninhibited energy of the child with its apparent opposite and enemy, the sense of order imposed on the disciplined adult intelligence.


  • Нашата култура е зле подготвена да отстоява буржоазните ценности, които биха били спасението на долната класа, защото ние сами сме изгубили тези стойности.
    Our culture is ill-equipped to assert the bourgeois values which would be the salvation of the under-class, because we have lost those values ourselves.


  • С настоящото декларирам, че бих предпочел да бъда управляван то Чаеното парти, отколкото от Демократическата партия, и по-охотно бих приел Сара Пейлин в Овалния кабинет, отколкото Барак Обама.
    In a Wall Street Journal editorial titled "In Defense of Sarah Palin," Podhoretz wrote, "I hereby declare that I would rather be ruled by the Tea Party than by the Democratic Party, and I would rather have Sarah Palin sitting in the Oval Office than Barack Obama.