Николай Чернишевски

руски общественик, писател, икономист и философ

Николай Чернишевски е руски общественик, писател, икономист и философ :

 • „Без война нито един народ не се освобождава от чуждо иго.“ — „…Без войны никакой народ ни от какого чужого ига не освобождается…“
 • „За трудящия се човек всяка война е разорителна; за него е от полза сама тази война, която се води за отблъскване на враговете извън пределите на родината му.“ — „Человеку трудящемуся разорительна всякая война; полезна для него только та война, которая ведется для отражения врагов от пределов отечества.“
 • „В живота има само едно несъмнено щастие - да живееш за другия.“
 • „Активността на човек е празна и нищожна, когато не е одушевена с идея.“
 • „Нас ни очарова всичко, в което се проявява нашия идеал, цели и предмет на нашите желания и нашата любов.“
 • „На всеки му е известно, че ако мъж и жена живеят неизменно и щастливо, то взаимната привързаност се усилва с всяка година и, накрая, достигат до такова развитие, че те буквално "не могат да живеят един без друг".“
 • „Където няма живот - няма идеи; където няма безкрайното разнообразие - няма живот.“
 • „Който не е изучил човека в самият себе си, никога не достига до дълбоко познание на хората.“
 • „Който не е изучил човека в самият себе си, никога не достига до дълбоко познание на хората.“
 • „Никоя външна принуда не може да поддържа човек нито в умствена, нито в нравствена висота, когато той сам не желае да държи на нея.“
 • „Учебната литература спасява хората от невежество, а изящната - от групости и пошлости.“
 • „Младост - време на свежестта на благородните чувства.“
 • „В истината е силата на таланта; грешното направление погубва и най-силния талант.“
 • „По-добре да не се развива човек, отколкото да се развива без влиянието на мисълта на обществените дела, без влияние на чувствата, пробуждайки участие в тях.“