Николай Фоменко

  • „Бутилка бира сутринта — това е крачка в неизвестността.“ — „Бутылка пива с утра — это шаг в неизвестность.“