• „Жена, която цени себе си твърде ниско, подбива цената на всички жени.“