Невероятните приключения на италианци в Русия

Невероятните приключения на италианци в Русия (Невероятные приключения итальянцев в России) е съветско-италиански филм от 1974 г.


  • Тези съкровища принадлежат на държавата. Заявявам ви това като капитан от милицията.
    Эти сокровища принадлежат государству. Я заявляю это вам как капитан милиции.

Външни препратки

редактиране