Мохамед (пророк)

арабски политически лидер и основател на исляма

Мохамед е арабски религиозен и политически лидер и пророк на исляма.

 • „Двама приятели са като двете ръце, едната мие другата.“
 • „Силен човек не е този, който победи врага си с борба, а този, който владее себе си в момент на гняв.“
 • „Отбягвайте злото, защото то поглъща добрите дела, както огънят поглъща горивото.“
 • „Аллах не гледа вашия образ и богатство, а Той гледа вашите сърца и деяния.“
 • „Най-добрите сред вас са тези, които имат най-добрия характер.“
 • "Мастилото на мъдреците струва повече от кръвта на мъчениците."
 • "Скромността не носи друго освен благо."
 • "Не пренебрегвай нищо от добрите дела, дори само това да срещнеш своя брат с приветливо лице."
 • "Всяка съставна част от човешкото тяло е длъжна да дава по една милостиня всеки ден, в който слънцето е изгряло. Милостиня е да отсъдиш между двама. Милостиня е да помогнеш на човек да натовари добичето си или да вдигне на него багажа си. Милостиня е добрата дума. Милостиня е всяка твоя стъпка към молитвата [в джамията]. Милостиня е и отстраняването на боклука от пътя."
 • "Който вярва в Аллах и в Сетния ден, нека не огорчава съседа си! Който вярва в Аллах и в Сетния ден, нека почита госта си! Който вярва в Аллах и в Сетния ден, нека изрича добро или да мълчи!"
 • "Вие трябва да сте правдиви. Правдивостта води към благочестието, а то води към Рая. Когато човек не престава да е правдив и настоятелен в правдивостта, той бива записван при Аллах като всеправдив. И странете от лъжата! Лъжата води към безпътството, а то води към огъня. Когато човек не престава да лъже и е настоятелен в лъжата, той бива записван при Аллах като лъжец."
 • "Никой от вас не е станал вярващ, докато не обикне за своя брат онова, което обича за себе си."
 • "Който не е милостив към хората,и Аллах не ще е милостив към него."
 • "Връщай повереното на онзи, който ти го е поверил.
 • "Разрешение се иска до три пъти. Ако ти се даде, [влез], иначе си върви."
 • "Когато някой върви по път в търсене на знание, Аллах облекчава за него път към Рая. Ангелите спускат криле над усвояващия знанието с доволство от онова, което той прави. И онези, които са на небесата, и които са на земята, и дори рибите във водата молят за опрощение на учения. Превъзходството на учения [вярващ] над богослужещия е като това на луната над останалите звезди. Учените са наследници на пророците. Пророците не оставят в наследство нито динари, нито дирхами, те оставят в наследство само знанието. Който го вземе, взема обилен дял."
 • "Придобиването на знания е дълг за всеки мюсюлманин."
 • "Ако мюсюлманин посади дърво и от неговите плодове се храни човек, животно или птица, това му се записва като милостиня до Деня на възкресението."
 • "Бой се от Аллах където и да се намираш, и след лошото дело извърши добро, което да го изкупи, и проявявай към хората добър нрав!"
 • "Който ни мами (лъже), не е от нас."
 • "Който вярва в Аллах и в Сетния ден, нека не огорчава съседа си (независимо дали е християнин, мюсюлманин или евреин)! Който вярва в Аллах и в Сетния ден, нека почита госта си! Който вярва в Аллах и в Сетния ден, нека изрича добро или да мълчи!"
 • "{Разликата между} онзи, който споменава неговия Господ и онзи, който не Го споменава, прилича на {разликата между} живия човек и мъртвеца."
 • "Придобиването на знание е дълг за всеки мюсюлманин."