• Мързелът не е нищо друго, освен навикът да си почиваш, преди да си се изморил.
    Laziness is nothing more than the habit of resting before you get tired.