Мориц Готлиб Сафир (нем. Moritz Gottlieb Saphir, роден Moses Saphir, 1795-1858) е австрийски писател, поет, хуморист и критик от еврейски произход.

Морис Готлиб Сафир • В съпружеството мъжът вечно доказва, но без успех, а жената нищо не доказва, но във всичко успява. • Двама, докато са живи, са абсолютно безполезни: скъперникът и угоеният шопар. • И най-умният мъж оглупява, когато се влюби. И най-вятърничавото момиче, влюбвайки се, поумнява. • Красивата и същевременно вярна жена е също такава рядкост, както сполучливият превод на поетично произведение. Такъв превод обикновен е некрасив, ако е верен, и неверен, ако е красив.


 • Мнозина добри писатели усърдно се лишават от сън, за да дарят с него другите.


 • На младини с удоволствие виждаш чужди земи. На старини пò обичаш собствените си земи.


 • На света има много повече любовници, отколкото влюбени.


 • Натъпканата с пари кесия се носи по-леко, отколкото празната просешка торба.


 • Небето негодува заради греховете ни, а светът — заради добродетелите ни.


 • Неблагодарният не забравя направените му услуги, а само се опитва да ги забрави.


 • Нуждата е нашето шесто чувство, което често заглушава всички останали. • Първият спокоен сън на Адам бе и последен, й… имаше вече жена. • Светът е превъзходна симфония; всеки от хората представлява сякаш отделна нота. Не са малко обаче между тях и такива, които в общата й хармония образуват само необходимата пауза.


 • Тайната има свойството на младо вино, което постоянно заплашва да разбие бутилката.


 • Умът на много хора има същото значение за техните страсти, каквото значение имат поводите за буйния кон.


 • Човек може да направи всичко, каквото поиска, ако се захваща само за това, което може.


Източници
 • "Енциклопедия на афоризмите", доц. д-р Любен Атанасов, изд."Проф. Марин Дринов", 1998