• „Ще ви кажа и още: дори откриването на Америка е финансирано от евреите.“