• „Компютърът позволява да се правят повече грешки по-бързо от което и да било друго изобретение на хората, освен, може би, пистолета и текилата.“