• „Равенството е същността на демокрацията и същевременно най-голямата заплаха за нея.“