• Алкохолът в малки дози е безвреден във всякакво количество.“ — „Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве.