МедияУики:Common.js/Edit tools data

Списък на системните съобщения, които съдържат избираемите от менюта шаблони в режим на редактиране.

Меню Елемент от меню
Работни шаблони МедияУики:Common.js/Edit tools data/Автор
Работни шаблони МедияУики:Common.js/Edit tools data/Цитат
Работни шаблони МедияУики:Common.js/Edit tools data/Цитат на деня
Работни шаблони МедияУики:Common.js/Edit tools data/А Я
Работни шаблони МедияУики:Common.js/Edit tools data/Категория