МедияУики:Common.css/Tm.css

Забележка: За да се видят промените, необходимо е след публикуване на страницата, кешът на браузъра да бъде изтрит.

  • Firefox / Safari: Задържа се клавиш Shift и се щраква върху Презареждане (Reload) или чрез клавишната комбинация Ctrl-F5 or Ctrl-R (⌘-R за Mac);
  • Google Chrome: клавишна комбинация Ctrl-Shift-R (⌘-Shift-R за Mac)
  • Internet Explorer / Edge: Задържа се клавиш Ctrl и се щраква върху Refresh или чрез клавишната комбинация Ctrl-F5;
  • Opera: Press Ctrl-F5.
div.tm_group {background-color:#eff5ff;float:left;clear:both;border:solid #9090B0 1px;margin-bottom:4px; margin-top:4px;width:99%;}
div.tm_ie_group {width:97%;}
div.tm_formelem {background-color:transparent;float:left;padding:4px;margin:4px;margin-top:0px;page-break-inside:avoid;}
div.tm_main_frame {background-color:#ffffff;border:inset 2px #aaaaff;padding:4px;}
div.tm_header {background-color:#dfe5ef;padding:4px;vertical-align:middle;float:left;width:99%;}
div.tm_form {overflow:auto;width:100%;clear:both;}
div.tm_group_selector {background-color:#cfd5df;width:100%;border-bottom:1px solid #bbbbbb;padding:1px;clear:both;float:left}
div.tm_unknown_selector {background-color:#e5efdf;padding:1px;width:100%;overflow:hidden;clear:both;}
div.tm_footer {background-color:#dfe5ef;width:100%;}
div.tm_state {background-color:#efdfef;padding-left:4px;padding-right:4px;overflow:hidden;border:solid #bbbbbb 1px;}
div.tm_plugin_selector {background-color:#ffffff;padding:8px;overflow:hidden;border:2px outset blue;width:320px;}
div.tm_load_progress {background-color:#ffffff;padding:8px;overflow:hidden;border:2px outset blue;width:480px;}

textarea.tm_textarea, input.tm_input {font-family:monospace;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:normal;font-size:9pt;font-stretch:normal;}
textarea.tm_textarea_auto {width:auto !important;}
textarea.tm_textarea_max {width:100% !important;}
table.tm_table {background-color:transparent;}
table.tm_table_max {width:100% !important;}
tr.tm_tr {background-color:transparent;}
td.tm_td_label {background-color:transparent;width:5em;white-space:nowrap;}
td.tm_td_content {background-color:transparent;}
input.tm_input_max {width:100% !important;}

span.tm_opt_param {vertical-align:top;margin-right:8px;white-space:nowrap;}
span.tm_param {vertical-align:top;margin-right:8px;text-decoration:underline;white-space:nowrap;}
span.tm_template {font-weight:bold;float:left;}
span.tm_version {font-size:60%;color:#777777;float:right;}
input.tm_template {float:left;}

a.tm_button {background-image:none !important;text-decoration:none !important;font-weight:normal !important;color:black !important;page-break-inside:avoid;float:left;border:1px outset black;}
a.tm_selector {font-size:70%;padding:2px;margin:1px;}
a.tm_group_selector {background-color:#dfe5ef !important;}
a.tm_group_selector:hover {background-color:#eff5ff !important;}
a.tm_unknown_selector {background-color:#e5efdf !important;}
a.tm_unknown_selector:hover {background-color:#f5ffef !important;}
a.tm_v_selector {padding:4px;margin:2px;clear:both;}
a.tm_plugin_selector {background-color:#fefeff !important;}
a.tm_plugin_selector:hover {background-color:#dededf !important;}
a.tm_cancel_button {background-color:#ffeeee !important;}
a.tm_cancel_button:hover {background-color:#dfcece !important;}

h3.tm_group_heading {margin-top:2px;margin-left:2px;}
input.tm_error, select.tm_error {background-color:#ffc0c0;}
a.tm_toolbar {border-width:2px;border-color:gray;padding-left:3px;padding-right:3px;margin:0px;margin-right:4px;background-color:#BDCEE6 !important;vertical-align:bottom;}
a.tm_toolbar:hover {border-width:2px;border-color:gray;padding-left:3px;padding-right:3px;margin:0px;margin-right:4px;background-color:#BDDEFF !important;vertical-align:bottom;}
a.tm_toolbar:active {border:1px inset black;padding:1px;padding-left:5px;padding-right:3px;margin:0px;margin-right:4px;background-color:#BDDEFF !important;vertical-align:bottom;color:#9090ff !important;}

.tmlinks a {
	color: black;
	background-color: #FFDAB9;
	font-weight: bold;
	text-decoration: none;
	border: thin #FFDAB9 outset;
	padding: 0.2em 0.5em;
	cursor: pointer;
}
.tmlinks a:hover {
	border-style: inset;
}