Марсел Паньол (фр. Marcel Pagnol, 1895–1974)е френски писател, драматург, киносценарист и режисьор • Кажи ми на какво се смееш, за да ти кажа какъв си.


 • Какъвто и талант да имаш, той не струва нищо, ако не го използваш.


 • Мъжът никога не забравя жената, която не е искала да се омъжи за него; жената никога не забравя мъжът, който е искал да се ожени за нея.


 • Най-трудно от всичко е да запазиш в тайна своето мнение за себе си.


 • Никой не загива от любов. Само от чуждата, и то ако е въоръжена с револвер.


 • По-добре да си избереш виновни, отколкото да ги търсиш.


 • Първоначално се учим да говорим. А после се учим да седим тихо и да мълчим.


 • Тайната не е това, което не се казва на никого. Тайната е онова, за което се говори насаме и полугласно.


 • Ти виждал ли си някога жена, която да се влюбила в бедняк?


 • Че виното е отворено, не значи, че трябва да се изпива – дори и да е добро.


 • Че дадена жена е динамит, можеш да разбереш, само когато я захвърлиш.


 • Чистата съвест най-често е резултат от лоша памет.