Марсел Ашар (Marcel Achard, 18991974) е френски драматург и сценарист.


  • За да бъдеш щастлив в любовта, не трябва да бъдеш сляп, но трябва от време на време да си затваряш очите.
  • Хората се делят на две половини: такива, които лежат в затвора, и такива, които би трябвало да лежат в затвора.
  • Ако жените се обличаха само за един мъж, тове ни би продължавало толкова дълго.
  • Най обичам жените, когато целуват, защото тогава са принудени да мълчат.