• „Страхливецът е герой, който има жена, деца и заложена къща.“