Мао Дзедунг

китайски политик (1893–1976)
Уикипедия
Уикипедия разполага със статия за Мао Дзъдун

Мао Дзедунг (18931976) е китайски политик.

 • "Води жестока борба с всяка една мисъл на егоизъм!"
Мао Дзедунг (1959)
 • "Нима могат 800 милиона човека да живеят, без да се борят?"
 • "Врагът настъпва - ние отстъпваме, врагът спира - ние не му даваме мира, врагът отстъпва - ние го преследваме."
 • "Естествено въпросът за отношеняита между нас и нашите врагове е своего рода въпрос за правдата и неправдата."
 • "Изпълнявай нарежданията, независимо дали разбираш целите; тях ще ги схванеш в процеса на изпълнението."
 • "Не е необходимо да се четат много книги."
 • "В класовото общество всеки човек живее като индивид от определена класа и няма такава идеология, върху която да не лежи класовият печат."
 • "Съединените щати са книжен тигър"
 • "Американският империализъм убива хората от чуждите страни, убива също така белите и негрите от собстената си страна."
из "Народи от целия свят, сплотявайте се и громете американските агресори и всичките им поддръжници!", 20 май 1970 г.
 • "Атомната бомба е хартиен тигър, с когото американските реакционери плашат хората. На външен вид изглежда страшен, а в действителност съвсем не е страшен. Естествено, атомната бомба е оръжие за масово изтребление, но изходът от войната го решава народът, а не един-два нови вида оръжие."
из беседа са американската журналистка Анна Луиза Стронг, 6 август 1946 г.
 • "Без разрушение няма съзидание. Разрушението — това е критика, това е революция. Разрушението изисква изясняване на истината, а изясняването на истината е съзидание. Преди всичко разрушение, а в самото разрушение е заложено съзиданието."
из редакционната статия "Велик исторически документ", публикувана в списание "Хунци" и вестник "Женмин жибао" на 16 май 1966 г.
 • "Врагът от само себе си няма да изчезне."
из "Да доведем революцията до край!", 30 декември 1948 г.
 • "Всичко, против което се бори врагът, ние трябва да го поддържаме, а онова, което врагът поддържа, против него ние трябва да се борим."
из беседа с кореспондентите на телеграфната агенция "Чжуаняншъ" и вестниците "Саодан бао" и "Синямин бао", 16 септември 1939 г.
 • "Гответе се за глад, гответе се за война, навсякъде се запасявайте със зърно, никога не претендирайте за хегемония."
 • "Империализмът има могъща външност, но под нея се крие прогнила същност - понеже не се ползва от поддръжката на народа. Народът от цялата страна и народите от целия свят, сплотявайки се заедно и провеждайки пълна подготовка, ще разгромят всяка провокация на американския империализъм."
из реч на 8-то заседание на Централния правителствен съвет на 28 юни 1950 г.
 • "Всеки комунист трябва да усвои истината, че "винтовката ражда власт". Нашият принцип е: партията командва с винтовка; и е съвършено недопустимо винтовката да командва партията."
из изказване на VI пленум на ЦК КПК "Войната и въпросите на стратегията" 6 ноември 1938 г.
 • "След като човечеството унищожи капитализма, то ще навлезе в епохата на мира и тогава вече няма да са му необходими войни. Тогава няма да има нужда от армии, военни кораби, бойни самолети и отровни вещества. Тогава човечеството во веки веков няма да види войни."
из "За продължителната война", май 1938 г.
 • "Ще настъпи ден, когато американските реакционери ще открият, че срещу тях се надигат народитя от целия свят."
из беседа са американската журналистка Анна Луиза Стронг, 6 август 1946 г.
 • "Предполагам, че американският народ и народите от всички страни, заплашени от агресията на САШ, трябва да се обединят на борба срещу настъплението на американските реакционери и техните лакеи в различните страни. Едва след като се удържи победа в тази борба, може да се избегне третата световна война - а в противен случай тя е неизбежна."
из беседа са американската журналистка Анна Луиза Стронг, 6 август 1946 г.
 • "За да се свали една или друга политическа власт, е необходимо винаги да се подготви общественото мнение, да се извърши определена работа в областта на идеологията. Така постъпват революционните класи, така постъпват и контрареволюционните класи."
из постановление на Централния Комитет на Комунистическата партия на Китай за велика пролетарска културна революция, 8 август 1966 г.
 • "Интелигенцията е най-необразованата част на обществото."
из изказване по време на т.нар. Културна революция
 • "Цялата история на революцията свидетелства, че без ръководство от страна на работническата класа революцията търпи поражение, а с него - удържа победа."
 • "Диктатурата има и втора функция, а именно: защита на държавата от продривна дейност и възможна агресия от страна на външни врагове."
 • "Класовата борба, производствената борба и научният експеримент са три велики революционни движеня в строителството на една могъща социалистическа страна."
 • "Комунизмът е монолитна идеология на пролетариата и заедно с това нов обществен строй."
 • "Ние трябва да вярваме в масите, трябва да вярваме в партията - това са два основни принципа. Ако се съмяваме в тези приницп, то няма да се справим с никоя работа."