Max Lucado portrait.jpg
  • "Често съм съжалявал за алчността си, но никога за щедростта си."